Huurcontract

In het huurcontract staan de afspraken die we met elkaar hebben over het huren van de woning. Hier horen ook Algemene huurvoorwaarden bij.

Als u het huurcontract tekent, gaat u ook akkoord met onze Algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw de rechten en plichten als huurder.

Huurcontract aanpassen

Er zijn verschillende redenen waarom het huurcontract dat u met ons heeft gesloten aangepast moet worden:

Er komt iemand bij

In een aantal gevallen kunnen bewoners bijgeschreven worden als medehuurder.

  • Echtgenoten en geregistreerde partners;
  • Mensen die samenwonen en minimaal twee jaar een gemeenschappelijk huishouden voeren.

Inwonende familieleden kunnen geen medehuurder worden. Wilt u een medehuurder laten bijschrijven? Ga naar huurcontract wijzigen


Er gaat iemand weg

Staat u beiden op het huurcontract als huurder? Dan kan een van u zich uit laten schrijven. Dit kan alleen persoonlijk bij ons aan de balie (Maria Montessorilaan 11, Zoetermeer).

Vul de afstandsverklaring (PDF) in, print deze uit en neem deze samen met uw legitimatiebewijs mee. U bent huurder-af per de eerste van de maand. Houd er rekening mee dat u een maand opzegtermijn heeft en dat u in die periode en dat u in die periode medeverantwoordelijk blijft voor de huurbetaling.

Overlijden

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

1. U woonde samen en uw beide namen staan op de huurovereenkomst

De huurovereenkomst loopt zonder voorwaarden of veranderingen door voor de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. U kunt in de woning blijven. In het huurcontract verandert er niets. U moet het wel aan ons doorgeven.

2. U woonde samen, maar uw naam staat niet op de huurovereenkomst

U heeft niet automatisch het recht om in de woning te blijven. U kunt nog maximaal zes maanden in de woning blijven. U neemt voor deze periode het huurcontract over. Als u ook daarna in de woning wil blijven wonen, stuurt u ons een verzoek om het contract op uw naam over te zetten. Huurcontract wijzigen

3. De overleden huurder woonde alleen

De huurovereenkomst eindigt volgens de wet bij overlijden van de huurder aan het einde van de tweede maand na het overlijden. Als er erfgenamen zijn, geldt een opzegtermijn van minimaal een maand.

Wij hebben een kopie van de overlijdensakte nodig. Wilt u deze kopie naar ons mailen via: woonservice@dgw.nl?

Tijdelijke bewoning

In sommige situaties is het mogelijk om tijdelijk iemand anders in de woning te laten wonen. Dit kan alleen als u het vooraf bij ons aanvraagt en wij hiervoor toestemming geven. Zonder onze toestemming is er sprake van onderhuur. Onderhuur is illegaal.
We noemen deze vorm van tijdelijke bewoning huisbewaring. Na afloop van de huisbewaring moet de woning altijd weer bewoond worden door de huurder zelf. Wij mogen een aanvraag altijd afwijzen.
Vraag om toestemming via:
Huurcontract wijzigen

Woningruil

Heeft u onze toestemming gekregen om te ruilen? Dan kunt u de huur opzeggen. Wij nodigen de ruilpartner uit voor een intakegesprek en nemen de vervolgstappen met hem of haar door. Tijdens dit gesprek ondertekent de nieuwe bewoner de huurovereenkomst en betaalt meteen de administratiekosten en de eerste maand huur. U mag pas verhuizen nadat de hele procedure is afgerond. Meer informatie over woningruil.