Schade doorgeven

In en aan de woning kan, om verschillende redenen, schade ontstaan. Wie de schade gaat herstellen en of u een vergoeding krijgt, hangt af van het soort schade.

Schade door brand

Als er brand in een woning is geweest, neemt u contact met ons op via 079 - 343 80 00. Onze opzichter komt kijken en de schade opnemen. Hier is altijd een tussenpersoon bij aanwezig die met u de verzekeringen doorneemt. De verzekering bepaalt of u in aanmerking komt voor opvang in bijvoorbeeld in een hotel. Als u niet verzekerd bent, regelt u de opvang zelf. Bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Is de woning onbewoonbaar? Dan lopen de kosten van de huur via de verzekering (kale huur) zolang dat nodig is. De huur wordt dan stilgelegd bij u.

Schade door water

Is er een lekkage in de woning, berging of schuur? Meld de reparatie bij ons. Als de lekkage schade heeft veroorzaakt aan uw spullen of meubels schakelt u uw eigen inboedelverzekering in.

Schade door inbraak

Bij schade aan een slot, deur of raam na een (poging tot) inbraak, komen wij in actie. Wij zorgen voor een noodvoorziening. U moet aangifte doen bij de politie. De politie maakt een proces-verbaal op. Deze kunt u tot twee weken na de inbraak bij ons indienen. Na ontvangst van een proces-verbaal zorgen wij dat de schade definitief hersteld wordt. Zonder proces-verbaal zijn de herstelkosten voor uw eigen rekening. Eventuele schade aan de inboedel is altijd voor uw inboedelverzekering.

Schade door storm

Als een storm schade heeft veroorzaakt aan uw spullen of inrichting, schakelt u uw eigen inboedelverzekering in. Wij hebben de woning en het complex verzekerd tegen stormschade (via onze opstalverzekering). De verzekering dekt geen schade door onzorgvuldig handelen, bijvoorbeeld als u ramen of deuren laat openstaan terwijl het hard waait.

Schade door een medewerker van DGW

Heeft een medewerker van De Goede Woning schade aan uw woning veroorzaakt? Of hebben wij een defect in de woning niet op tijd of goed hersteld, waardoor schade aan de inboedel is ontstaan? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen voor de schade.

Schade door politie-inval

Is er schade ontstaan aan kozijnen van ramen of deuren door een inval van de politie? De reden waarom zij een inval deden, bepaalt wie de rekening voor herstel betaalt.

  • Was er een vermoeden dat de huurder onwel was geworden of was overleden? De herstelkosten zijn dan voor ons.
  • Was er een vermoeden van criminele activiteiten (bijvoorbeeld een wietplantage)? De herstelkosten zijn voor rekening van de huurder.
  • Was de inval volgens de huurder onterecht? De huurder kan het proces-verbaal opvragen om aan te tonen dat het om een onterechte inval ging. Wij hebben het proces-verbaal nodig om de kosten door te kunnen berekenen aan de politie.

Schadeclaim door inboedelverzekering afgewezen

Heeft de inboedelverzekering uw schadeclaim afgewezen? Dan kunt u de afwijzing naar ons sturen. Ons mailadres is woonservice@dgw.nl. Wij leggen deze afwijzing dan voor aan onze eigen verzekering.

Staat uw schade hier niet bij?

Ga naar reparatie melden

Wie herstelt welke schade?

Voor het herstellen van de schade maken we onderscheid tussen:

  • Schade aan de woning: in de meeste gevallen herstellen wij de schade.
  • Schade aan spullen en inrichting (inboedel): dit is voor uw rekening. U kunt de schade claimen via uw inboedelverzekering