Klacht over ons

We doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen, maar soms gaat er iets mis. Geef hier uw klacht aan ons door, dan gaan we er direct mee aan de slag. Alvast bedankt!


Hoe kunt u een klacht over ons doorgeven?
Klik op de knop hieronder om uw klacht door te geven. Heeft u hulp nodig of komt u er niet uit? Bel ons via 079-343 80 00 (maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.00 uur, vrijdag van 9.00 - 12.00 uur). Al onze contactgegevens vindt u hier.

Klacht over ons

Heeft u een andere melding?

Gaat uw klacht niet over onze dienstverlening? Klik dan op de juiste knop hieronder.

Reparatiemelding Overlastmelding Schoonmaakklacht

Mogelijk hoort uw klacht thuis bij de gemeente Zoetermeer of de politie.

Voor de volgende klachten kunt u terecht bij de gemeente Zoetermeer of via de MijnGemeente app:

 • rondslingerend vuil op openbaar terrein
 • vervuiling van de buurt bijvoorbeeld door graffiti
 • rotzooi op straat of vernielingen en onregelmatigheden aan openbaar terrein
 • slecht onderhouden openbaar groen
 • parkeeroverlast op de openbare weg
 • veel hondenpoep op straat
Voor de volgende klachten kunt u terecht bij de politie:
 • discriminatie
 • intimidatie
 • bedreiging
 • vernieling
 • inbraak
 • hennepkwekerij
 • drugs

Onze werkwijze bij klachten

Wat is een klacht?
U bent ontevreden over onze dienstverlening, over een medewerker van De Goede Woning of over een partij die in opdracht van ons werkt. Dat kan gaan over houding of gedrag, maar ook over het niet nakomen van gemaakte afspraken. Wij nemen uw klachten serieus en we vinden het prettig dat u uw klacht gemeld heeft. Alleen door het melden van uw klachten kunnen wij onze service verbeteren.

Na het indienen van uw klacht
Bij gebruik van de website ontvangt u direct een bevestigingsmail. Bij het indienen via mail of brief laten wij u binnen twee werkdagen weten dat wij uw klacht hebben ontvangen. Binnen tien werkdagen ontvangt u een reactie. Dit kan een volledig antwoord zijn of een uitnodiging voor een gesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek kunt u uw klacht uitleggen. Als wij meer tijd nodig hebben om u goed antwoord te kunnen geven, dan hoort u dat ook binnen tien werkdagen van ons.

Als we er samen niet uitkomen

Komen we er ondanks alle inspanningen samen niet uit, dan kunt u voor een onafhankelijk oordeel terecht bij:

 • De Huurcommissie. De Huurcommissie geeft advies bij verschillen van mening tussen huurder en verhuurder die gaan over onderhoud, huurprijs en servicekosten.

Klachten die bij deze commissies lopen nemen wij niet in behandeling.

Bent u niet tevreden over het afhandelen van uw klacht door de Huurcommissie en de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland?
Als de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan over een klacht over bijvoorbeeld onderhoud of overlast en u bent het niet eens met de uitspraak, dan kunt u hiertegen in verzet gaan of u kunt naar de Kantonrechter. Hoe u dit moet doen leest u op: Na de uitspraak | Procedure | Huurcommissie

Als de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland een uitspraak heeft gedaan, neemt DGW een besluit. Bent u over dit besluit niet tevreden? Dan is het in veel gevallen nog wel mogelijk om met een verzoekschrift een uitspraak van de Huurcommissie te vragen. Zie daarover https://www.huurcommissie.nl/procedure. Ook kunt u mogelijk een vordering instellen bij de kantonrechter.

Neemt de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland uw klacht niet in behandeling? Of moet u meer dan drie maanden wachten op een uitspraak? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Commissie Governancecode. De klacht kunt u schriftelijk sturen naar de Commissie Governancecode door op Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode | Aedes het klachtenformulier in te vullen en te ondertekenen.