Meedenken, meedoen

Er zijn verschillende manieren om zelf en samen met de buren een bijdrage te leveren aan goed wonen in een complex/buurt.

Actief meedenken, meedoen kan zo:

 1. Huurdersvereniging HUIB (Huurdersvereniging in Beweging) praat mee over het algemene beleid van De Goede Woning. De huurdersvereniging vertegenwoordigt alle huurders van De Goede Woning en is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie;
 2. Bewonerscommissies, denken en praten mee over allerlei zaken rondom het eigen complex;
 3. Buurtforums, een groep bewoners (huurders, eigenaren) zetten zich in voor een betere buurt;
 4. Eenmalig iets organiseren in een complex/buurt.

De huurdersvereniging

 • bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 bestuursleden
 • het bestuur overlegt 4 keer per jaar met het bestuur en 1 keer met de Raad van Commissarissen van De Goede Woning
 • huurders kunnen lid worden, zo kunnen zij meedenken over ons beleid
  • lid worden kan via de website van de huurdersvereniging www.huib.org
  • huurders van De Goede Woning kunnen gratis lid worden van HUIB. De Goede Woning betaalt de lidmaatschapskosten van €0,60 per maand
  • HUIB is bereikbaar via 079 - 346 07 90, iedere woensdag van 9.00 - 11.00 uur of per mail via bestuur@huib.org

De bewonerscommissie

 • is de ogen en oren van het wooncomplex
 • overlegt met de woonconsulent
 • houdt in de gaten of de liften goed werken en of er goed wordt schoongemaakt
 • denkt na over zaken als onderhoud en sloop- en renovatieplannen binnen hun eigen complex.
 • heeft contact met andere partijen, zoals het wijkteam van de gemeente over bijvoorbeeld zwerfafval en speeltoestellen of met politie over bijvoorbeeld hangjongeren.
 • organiseert buurtactiviteiten (barbeque en straatspeeldag), in de meeste gevallen biedt De Goede Woning ondersteuning
 • lid worden van een bewonerscommissie is gratis

Veel wooncomplexen hebben al een bewonerscommissie. Hieronder vind je het overzicht.

Overzicht bewonerscommissies

Is er nog geen bewonerscommissie? Huurders kunnen dit zelf opzetten:
 • Stuur ons een e-mail.
 • Wij vertellen hoe je een nieuwe bewonerscommissie opzet.
 • Huurdersvereniging In Beweging (Huib) heeft ook een handige folder gemaakt over het opzetten van een bewonerscommissie. Die vind je hier.

Buurtforum

Een buurtforum bestaat uit verschillende bewoners in een buurt. Dit zijn niet alleen onze huurders, het kunnen ook woningeigenaren of huurders van andere woningcorporaties zijn.

Buurtforum
 • zet zich in voor een betere buurt
 • plannen en organiseren activiteiten in de buurt om het leuker, veiliger, kindvriendelijker of groener te maken
 • lid worden van een buurtforum is gratis

Buurtwerk begeleidt de buurtforums waar nodig. Ze helpen bijvoorbeeld bij het opzetten van het forum, leggen uit hoe subsidies aangevraagd kunnen worden en vertellen welke instanties ingeschakeld kunnen worden bij problemen of vragen. Het buurtforum heeft zelf contacten bij allerlei instanties zoals de politie, brandweer, gemeente Zoetermeer, Piëzo, woningcorporaties.

Meer weten?
Wil je meer weten over een buurtforum in jouw buurt, of wil je zelf een buurtforum opzetten?

 • Neem dan contact op met Buurtwerk


Ik wil zelf iets organiseren!

Geen lid worden van de huurdersvereniging, bewonerscommissie of buurtforum? Het is mogelijk om eenmalig iets te organiseren in eigen complex of buurt om de sfeer te verbeteren.

Kleine initiatieven kunnen een verschil maken, bijvoorbeeld een buurtbarbecue, om elkaar beter te leren kennen. Of een straatspeelmiddag voor kinderen in de buurt, een kaartmiddag, een sport- en spelactiviteit voor bewoners of een nieuwjaarsreceptie? Er is zoveel te verzinnen en te doen.

De Goede Woning ondersteunt activiteiten die door en voor bewoners worden georganiseerd. De activiteit moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de bewoners komen met elkaar in contact
 • de onderlinge betrokkenheid wordt vergroot
 • het levert een bijdrage aan een betere sfeer

Belangrijk!
Met de invoering van de nieuwe Woningwet is bepaald dat corporaties geen geld meer mogen schenken ten behoeve van een buurtbarbecue.
Wij mogen alleen een financiële tegemoetkoming geven in de kosten voor activiteiten als deze in het belang zijn van het behoud van de woongelegenheid of de direct daaraan grenzende omgeving.

Enthousiast?
Stuur een e-mail met een beschrijving van het idee en geef aan hoe wij kunnen helpen. Binnen twee weken is het bekend of we dit initiatief ondersteunen.