Algemene huurvoorwaarden

Als u het huurcontract tekent, gaat u ook akkoord met onze Algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder.

In de Algemene huurvoorwaarden leest u de antwoorden op vragen zoals:

  • Hoe leveren wij de woning aan u op en hoe aanvaardt u deze?
  • Wat zijn onze algemene verplichtingen?
  • Wat zijn uw algemene verplichtingen?
  • Welk onderhoud en welke reparaties verzorgt u?
  • Wilt u iets veranderen aan de woning?
  • Hoe kan de huurovereenkomst worden beëindigd?
  • Hoe levert u de woning op?
  • Waar zijn u en wij wel of niet aansprakelijk voor?