Aanpassingen

Heeft uw woning aanpassingen nodig omdat u anders niet goed (meer) kunt functioneren? Dan kunt u aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Alle aanvragen voor aanpassingen in de woning lopen via de gemeente Zoetermeer.

U dient een aanvraag in bij de afdeling Wmo van de gemeente Zoetermeer. Een Wmo-consulent komt dan thuis bij u langs om alles door te nemen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet gaat over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en professionals.

Hulp:

  • hulp bij het huishouden
  • hulp bij vervoer (bijvoorbeeld: rolstoel, scootmobiel, Regiotaxi)
  • aanpassingen in uw woning (bijvoorbeeld: tillift, douchestoel)
  • begeleiding beschermd wonen en opvang

De Wmo is er voor iedereen
Dus voor gezonde mensen (zoals vrijwilligers), maar ook voor mensen met behoefte aan extra ondersteuning. Zoals mensen met een beperking door ouderdom of handicap, met een chronische ziekte of psychosociale problemen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de Wmo.

Heeft u hulp nodig?

Kijk op hulp bij geldzorgen in Zoetermeer

Op Zoetermeerwijzer staat meer informatie over oplossingen voor uw hulpvraag.